طرح انفجار معدن سنگ آهک

طراحی الگوی آتشکاری در معدن سنگ آهک ...

طراحی الگوی آتشکاری در معدن سنگ آهک آبلو (شرکت سیمان نکاء) محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد. سال انتشار: 1394. نوع سند: مقاله کنفرانسی. زبان: فارسی. مشاهده: 678. فایل این ...

More

بهینه سازی هزینه انفجار در معادن سنگ ...

بهینه سازی هزینه انفجار در معادن سنگ آهک با الگوریتم PSO - Abbas Aghajani Bazzazi. Abstract. پیش بینی و بهینه سازی هزینه انفجار برای رسیدن به خردایش مطلوب با در نظر داشتن کنترل پیامدهای نامطلوب ناشی از انفجار قابل توجه است.

More

مدیر مجتمع سنگ آهک پیربکران خبر داد ...

2020年2月22日  مدیر مجتمع سنگ آهک پیربکران گفت: هدف از تدوین و اجرای « به روزآوری و بهینه سازی عملیات انفجار در معدن سنگ آهک پیربکران» استفاده از تکنیک های نوین انفجار در راستای کاهش لرزش زمین و هوای ناشی از انفجار است و در

More

بهینه‌سازی الگوی انفجار در معدن سنگ ...

چکیده مقاله بهینه‌سازی الگوی انفجار در معدن سنگ آهک پیر بکران. در فرآیند معدن کاری به منظور رسیدن به خردایش مناسب سنگ، نیاز به استفاده از روشهای مختلف، از جمله روش چالزنی و آتشباری میباشد . پارامتر خردایش به عنوان یکی از عوامل اصلی تعیین

More

بهینه‌سازی الگوی انفجار در معدن سنگ ...

بهینه‌سازی الگوی انفجار در معدن سنگ آهک پیر بکران. نویسنده‌گان: [ محمد پولادی] - دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر [ سیدحسن خوشرو] - سیدحسن خوشرو] -

More

بهینهسازی هزینه انفجار در معادن سنگ ...

در این پژوهش با جمع آوری داده های انفجار از 6 معدن سنگ آهک در ایران با استفاده از رگرسیون چند متغیره غیر خطی با ارائه مدلی به منظور پیش بینی هزینه انفجار پرداخته شد.

More

مقاله کنفرانس: تجزیه و تحلیل لرزش زمین ...

کلیدواژه: انفجار ، لرزش ، معدن سنگ آهک الوند قلی ، سیمان کردستان. چکیده: یکی از اساسی ترین مراحل استخراج در معادن روباز، عملیات چالزنی و آتشباری است و از مهم ترین ویژگی های یک عملیات چالزنی وآتشباری موفق، در حد مجاز بودن لرزش های زمین می باشد.

More

بهینهسازی هزینه انفجار در معادن سنگ ...

در این پژوهش با جمع آوری داده های انفجار از 6 معدن سنگ آهک در ایران با استفاده از رگرسیون چند متغیره غیر خطی با ارائه مدلی به منظور پیش بینی هزینه انفجار پرداخته شد.

More

دستیابی به خردایش مطلوب حاصل از عملیات ...

در این مقاله نتایج حاصل از خردشدگی یازده انفجار انجام گرفته در معدن سنگ آهک آبلو نکا با استفاده از مدلهای ریاضی کوز رام و - KCO به کمک نرم افزار آنالیز تصویری Split-Desktop مقایسه شدهاند.

More

طراحی الگوی حفاری و انفجار به منظور ...

بهینه‌سازی خردایش ناشی از انفجار با رویکرد معدن-کارخانه در معدن شماره 1 سنگ آهن گل‌گهر. میزان خردایش سنگ حاصل از انفجار نه تنها بر عملیات بارگیری و باربری تأثیرگذار است، بلکه بر فرآیندهای پایین‌دستی نظیر سنگ‌شکنی و آسیاکنی هم تأثیر

More